Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №20097960400240

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796

гр. Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№ 10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20097960400240/2009 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 10.02.2020 . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №20097960400240

Изпълнително дело № 240/09 г. по описа на ЧСИ Шукри Дервиш

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796

гр. Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№ 10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20097960400240/2009 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 22.10.2019 г., подписаният, . . . → Read More: Изпълнително дело № 240/09 г. по описа на ЧСИ Шукри Дервиш

ИИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20097960400240

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796

гр. Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№ 10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20097960400240/2009 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 27.05.2019 г., . . . → Read More: ИИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20097960400240

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20097960400240/09 Г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

гр. Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ №10,

Район на действие: Окръжен съд Благоевград

Изп. дело № 20097960400240/2009 г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ

Петрич, 15.02.2019 год.

Днес, 15.02.2019 год., подписаният Шукри Дервиш – Частен съдебен изпълнител, рег. № 796, с  район на действие ОС-Благоевград, изготвих настоящото Разпореждане за следното:

В кантората на Частен съдебен изпълнител . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20097960400240/09 Г.

Изпълнително дело № 20097960400240

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. № 796

гр. Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№ 10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20097960400240/2009 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 19.10.2018 г., . . . → Read More: Изпълнително дело № 20097960400240