Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20177960400421/2017г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр. Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20177960400421/2017г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН  НА НЕДВИЖИМ  ИМОТ

Днес, 19.04.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№ 796, Частен . . . → Read More: ИЗП. ДЕЛО № 20177960400421/2017г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО 20097960400289

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

Гр.Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ №10,

Район на действие:Окръжен съд Благоевград
изп. дело № 20097960400289/09 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 19.04.2019 г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№ 796, ЧСИ, район на . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО 20097960400289

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО 20097960400279

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

Гр.Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ №10,

Район на действие:Окръжен съд Благоевград
изп. дело № 20097960400279/09 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 19.04.2019 г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№ 796, ЧСИ, район на действие . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО 20097960400279

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО№20117960401638

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796 Гр.Петрич,

ул.“Полковник Дрангов“ №10,

Район надействие:Окръжен съд Благоевград

Изп.дело №20117960401638/2011г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 16.04.2019  год., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш с рег.№ 796, район на действие . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО№20117960401638

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20167960401008

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20167960401008/2016г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  ПУБЛИЧНА  ПРОДАН  НА НЕДВИЖИМ  ИМОТ

Днес, 16.04.2019 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, Частен . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20167960401008

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №20117960401282

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20117960401282/2011г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 15.04.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №20117960401282

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №20117960401282

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20117960401282/2011г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 15.04.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №20117960401282

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20127960401955

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20127960401955/2012 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 15.04.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20127960401955

20097960400455/2009 год.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20097960400455/2009 год.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 12.04.2019 год., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№ 796, Частен съдебен изпълнител, район . . . → Read More: 20097960400455/2009 год.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20147960400726

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400726/2014  г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 12.04.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20147960400726