Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20187960400980/2018г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

гр.Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ 10

Район надействие:Окръжен съд Благоевград

изп. дело № 20187960400980/2018г.

Bottom of Form

ОБЯВЛЕНИЕ

за публична продан по чл. 481 и сл. ГПК по

изп.дело № 20187960400980/2018г. по . . . → Read More: 20187960400980/2018г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20097960400240/09 Г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

гр. Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ №10,

Район на действие: Окръжен съд Благоевград

Изп. дело № 20097960400240/2009 г.

РАЗПОРЕЖДАНЕ

Петрич, 15.02.2019 год.

Днес, 15.02.2019 год., подписаният Шукри Дервиш – Частен съдебен изпълнител, рег. № 796, с  район на действие ОС-Благоевград, изготвих настоящото Разпореждане за следното:

В кантората на Частен съдебен изпълнител . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20097960400240/09 Г.

20107960400513/10г.

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

гр.Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ № 10,

Район надействие:Окръжен съд Благоевград

изп. дело № 20107960400513/10г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 14.02.2019год., подписаният Шукри Дервиш – Частен съдебен изпълнител, рег. № 796, с  район на действие ОС-Благоевград, адрес на кантората гр. Петрич, ул. „Полковник . . . → Read More: 20107960400513/10г.

Изпълнително Дело № 20187960401124

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20187960401124/2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 14.02.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на . . . → Read More: Изпълнително Дело № 20187960401124

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №20137960400484

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400484/2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 14.12.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №20137960400484

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №20137960400484

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400484/2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 14.02.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО №20137960400484

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО 20137960400495

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО №20137960400495/13г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА МПС

Днес 13.02.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО 20137960400495

Изпълнително дело №20157960400912

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400912/2015г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 13.02.2019 г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с . . . → Read More: Изпълнително дело №20157960400912

Изпълнително дело №20187960400025

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20187960400025/2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 13.02.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег. № 796, ЧСИ, район на действие . . . → Read More: Изпълнително дело №20187960400025

Изпълнително дело № 20177960400190

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20177960400190/2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 12.02.2019 г., подписаният, . . . → Read More: Изпълнително дело № 20177960400190