Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400505/2013 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег.№ 796

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400505/2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 29.03.2019 г., подписаният, ЧСИ . . . → Read More: ИЗП. ДЕЛО № 20137960400505/2013 г.

Изп.дело № 20137960400504/2013 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. № 796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” №10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

Изп.дело № 20137960400504/2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 29.03.2019 год., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег. № . . . → Read More: Изп.дело № 20137960400504/2013 г.

20187960400980/2018г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

гр.Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ 10

Район надействие:Окръжен съд Благоевград

изп. дело № 20187960400980/2018г.

Bottom of Form

ОБЯВЛЕНИЕ

за публична продан по чл. 481 и сл. ГПК по

изп.дело № 20187960400980/2018г. по . . . → Read More: 20187960400980/2018г.

Изпълнително дело № 20187960400756/18 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр. Петрич, ул. ”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20187960400756/2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 19.03.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№ . . . → Read More: Изпълнително дело № 20187960400756/18 г.

Изпълнително дело №20137960400636

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО №  20137960400636/13г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 13.03.2019 г., подписаният Шукри Дервиш, рег.№ 796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, . . . → Read More: Изпълнително дело №20137960400636

изп. дело № 20167960400478/2016г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

гр.Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ 10

Район на действие:Окръжен съд Благоевград

изп. дело № 20167960400478/2016г.

Bottom of Form

ОБЯВЛЕНИЕ

за публична продан по чл. 481 и сл. ГПК по

изп.дело № 20167960400478/2016г. по описа . . . → Read More: изп. дело № 20167960400478/2016г.

ИЗП. ДЕЛО № 20167960400478/2016 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. № 796

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20167960400478/2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА ДВИЖИМИ ВЕЩИ ПО РЕДА НА ПУБЛИЧНАТА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 07.03.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег. . . . → Read More: ИЗП. ДЕЛО № 20167960400478/2016 г.

Изп.дело № 20187960400019/2018 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. № 796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” №10

Район нa действие: Окръжен съд Благоевград

Изп.дело № 20187960400019/2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 01.02.2019 год., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег. . . . → Read More: Изп.дело № 20187960400019/2018 г.

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400884/2013 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20137960400884/2013 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 21.01.2019 г., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег.№796, район . . . → Read More: ИЗП. ДЕЛО № 20137960400884/2013 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20187960401124

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20187960401124/2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 07.12.2018 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20187960401124