Регистрирайте се, за да получавате e-mail известия!

Паролата ви ще бъде изпратена по e-mail.

Спонсорирани връзки

20107960400251/2010г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№ 8

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20107960400251/2010г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 01.07.2019г., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег.№ 796, район на действие ОС-Благоевград, . . . → Read More: 20107960400251/2010г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20167960400547

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20167960400547/2016 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА НОВА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20167960400547

Изпълнително дело № 20147960400478

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

Гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20147960400478/2014г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 21.06.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с . . . → Read More: Изпълнително дело № 20147960400478

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400327/2015 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район на действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400327/2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 18.06.2019 г., подписаният, ЧСИ Шукри Дервиш, рег.№796, район . . . → Read More: ИЗП. ДЕЛО № 20157960400327/2015 г.

20157960401037/2015 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796

гр.Петрич, ул.“Полковник Дрангов“ 10

Район надействие:Окръжен съд Благоевград

изп. дело № 20157960401037/2015г.

Bottom of Form

ОБЯВЛЕНИЕ

за публична продан по чл. 481 и сл. ГПК по

изп.дело № 20157960401037/2015г. по описа . . . → Read More: 20157960401037/2015 г.

20157960401037/2015 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960401037/2015 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 18.06.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие . . . → Read More: 20157960401037/2015 г.

ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20137960400636

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов”№10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО №  20137960400636/13 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

Днес, 14.06.2019г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес на кантората . . . → Read More: ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО № 20137960400636

20187960400350/2018 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител

Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул.”Полковник Дрангов” № 10

Район нa действие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20187960400350/ 2018 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА  ПУБЛИЧНА ПРОДАН  НА НЕДВИЖИМ  ИМОТ

Днес, 14.06.2019 год., подписаният  Шукри Дервиш, рег.№796, Частен съдебен . . . → Read More: 20187960400350/2018 г.

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400975/15 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796,

гр.Петрич, ул. ”Полковник Дрангов”№ 10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400975/15 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 28.05.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с адрес . . . → Read More: ИЗП. ДЕЛО № 20157960400975/15 г.

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400974/15 г.

Р Е П У Б Л И К А  Б Ъ Л Г А Р И Я

КАМАРА НА ЧАСТНИТЕ СЪДЕБНИ ИЗПЪЛНИТЕЛИ

Частен съдебен изпълнител
Шукри Дервиш, рег. №796

гр. Петрич, ул. ”Полковник Дрангов”№ 10

Район нaдействие:Окръжен съд Благоевград

ИЗП. ДЕЛО № 20157960400974/15 г.

ОБЯВЛЕНИЕ

ЗА ПУБЛИЧНА ПРОДАН НА НЕДВИЖИМИ ИМОТИ

Днес, 28.05.2019 г., подписаният, Шукри Дервиш, рег.№796, ЧСИ, район на действие ОС-Благоевград, с . . . → Read More: ИЗП. ДЕЛО № 20157960400974/15 г.